Velkommen!

Dette kan jeg hjelpe deg med

HeartBrain

Kjernekompetansen min er behandling av relasjonelle problemer. Det kan du dra nytte av hvis du ofte havner i situasjoner hvor du ikke klarer å forstå dine eller andres følelses, tanker eller motiver. Slike situasjoner leder ofte til konflikt eller sterke ubehagelige følelser som er vanskelig å håndtere. Jeg kan også hjelpe deg med en del andre problemer som er vanlige, og som kommer til uttrykk gjennom angst og depresjon. Noen bekymrer seg for framtiden, andre er redde for hendelser som skjedde i fortiden. Noen frykter sosiale situasjoner, andre frykter trange rom og åpne plasser. Der er også mulig å bli redd for dyr som de fleste ville anse som søte, f.eks. hunder. Å kjenne på mye angst alene kan gjøre BrainHeartat man blir trist og lei seg. I tillegg er livet veldig komplekst og vanskelig. Det er ofte slik at ting ikke går etter plan. Dette kan forsterke vonde følelser. Hvis du har det slik kan jeg hjelpe deg med støtte og å oppdage nye synsvinkler på kjente syn.

Kort om meg og rammene

Books

Navnet mitt er Lars Ziegler og jeg har vært ferdig utdannet psykolog siden 2013. Jeg er spesialist i psykoterapi med emosjonsfokusert terapi som fordypningsområde. I tillegg er jeg sertifisert i mentaliseringsbasert terapi og har jeg flere års erfaring med kognitiv atferdsterapi. Dette gjør at du kan forvente en samtaleterapi som er skreddersydd til det du faktisk ønsker hjelp med. Hvis du opplever et problem du ønsker å sette et navn på, lar dette seg også gjøre. Jeg har nemlig også erfaring med utredning og diagnostisering av psykiske lidelser gjennom mange år med praksis ved flere distriktspsykiatriske sentre (DPS). ChairJeg kan tilby deg samtaler ved personlig fremmøte på kontoret mitt ved Lysaker Torg eller gjennom videochat. Åpningstiden er mandager til torsdager mellom kl. 10 og kl. 18. Én samtale hos meg varer i 45 minutter. Vanligvis har jeg samtaler på norsk, men om du ønsker det, går det an å prate tysk eller engelsk med hverandre.