Kompetanseområder

Jeg har erfaring med utredning og behandling av de vanligste psykiske lidelsene og problemene som finnes hos voksne. Mest kunnskap har på følgende områder:

 • Depresjon
 • Angst
 • Krise
 • Sinnemestring
 • Dårlig selvfølelse, -tillit og/eller -bilde
 • Grensesetting
 • Relasjoner
 • Vanskelige følelser
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Traumer
 • Sorg og tap
 • Tilpasningsforstyrrelser
 • Rusmiddelmisbruk og -avhengighet
 • Personlig utvikling

Følgende metoder har jeg brukt mest:

 • Mentaliseringsbasert individual- og gruppeterapi (MBT)
 • Emosjonsfokusert terapi (EFT)
 • Kognitiv atferdsterapi (KAT / cognitive behavioral therapy – CBT)
 • Forlenget eksponeringsterapi (prolonged exposure therapy – PE)
 • Motiverende samtale (motivational interviewing – MI)

Jeg har utredningskompetanse i et bredt spekter av psykiske lidelser.