Personvernerklæring

Eier av Ziegler Psykologbistand (org nr. 927583356) er ansvarlig for behandling av personopplysninger ved Ziegler Psykologbistand og på psytopia.no.

Det samles inn personopplysninger hvis du

  1. Sender oss e-post, ringer oss eller sender SMS.
  2. Lager avtale via bestillingssystemet på hjemmesiden.
  3. Møter til konsultasjon ved Ziegler Psykologbistand.

Innsyn i opplysninger
Du har rett til innsyn i egne opplysninger. Du kan kontakte oss på psykolog@larsziegler.no og be om kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Dette gjelder også pasientjournalen, opplysninger om hvem som har hatt tilgang og hvem som har fått utlevert opplysninger derfra. Pasientjournalen er taushetsbelagt informasjon og vil ikke bli delt med andre uten samtykke fra pasienten.

Begrensing i vår behandling av dine opplysninger
I enkelte tilfeller kan du be om at vi begrenser behandlingen av opplysninger om deg. Du kan lese mer om det hos Datatilsynet.

Klage på vår behandling av personvernopplysnigner
Vi vil på det sterkeste oppfordre deg til å gi beskjed til oss dersom du mener at vi ikke overholder personopplysningsloven. Du har også rett til å klage på vår behandling av dine personopplysninger. Dette gjøres til Datatilsynet.

Retting og sletting av opplysninger
Ziegler Psykologbistand sletter opplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble samlet inn for. For pasientjournaler gjelder egne regler. Opplysninger i pasientjournal skal oppbevares i minst 10 år etter siste journalføring. Etterpå kan journaler i privat virksomhet avleveres til et offentlig arkivdepot eller deponeres i annen oppbevaringsinstitusjon. De kan også slettes. Hvordan dette håndteres ved Ziegler Psykologbistand avgjøres når virksomheten nærmer seg å ha eksistert i 10 år.

1 – Hva registreres når du sender oss e-post, SMS eller ringer oss?
Når du ringer oss vil ditt telefonnummer bli lagret, sammen med opplysninger om hvor lenge samtalen var. Representanter for Ziegler Psykologbistand har tilgang til å se ubesvarte anrop og SMS.
Vårt e-post system, som leveres av GoDaddy Operating Company, LLC, er beskyttet med kryptering. Vi ber om at det ikke sendes sensitive personopplysninger (f.eks. informasjon om din psykiske eller fysiske helse) over e-post. Alle inngående e-poster skannes for virus, svindelforsøk eller skadevare.
Behandlingsgrunnlaget for lagring av personopplysninger i forbindelse med e-post, SMS eller telefonsamtaler er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f) som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.

2 – Hva registreres når du bestiller time på hjemmesiden?
Når du bestiller en time hos oss via bookingsystemet på hjemmesiden lagrer vi informasjon om ditt navn, epost-adresse, telefonnummer, og det du skriver i kommentarfeltet. Vi oppfordrer på det sterkeste til å ikke skrive sensitive opplysninger i kommentarfeltet. I tilfelle vil informasjonen bli slettet av oss og du vil ikke motta svar på innholdet i det du har skrevet.
Informasjonen oppbevares på samme måte som e-post (se ovenfor).
Behandlingsgrunnlaget for lagring av personopplysninger i forbindelse med timebestilling via bookingsystemet er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f) som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.

3 – Pasientjournal
I følge lov om helsepersonell er alt helsepersonell ved Ziegler Psykologbistand (i hovedsak psykologer) pliktet til å føre pasientjournal. I pasientjournalen lagrer vi de opplysningene som er nødvendige for å gi god behandling. Dette kan være opplysninger om din sykehistorie, symptomer, medikamenter, diagnoser, opplysninger fra andre behandlingssteder, og testresultater.
Det er kun den behandleren du har bestilt time til som har tilgang til opplysningene i din pasientjournal. Dersom du har bestilt avtale med en terapeut som ikke er helsepersonell føres også journal for å kunne gi deg god behandling. Samtidig gjelder ikke de samme rettslige kravene som for journaler ført av helsepersonell.