Finansiering

Vær oppmerksom på at jeg ikke har refusjonsavtale med det offentlige. Du må derfor enten betale selv for samtalene i sin helhet eller få noen andre til å gjøre det (NAV, forsikringsselskap eller andre oppdragsgivere). Dette gjelder også eventuelle reise- og oppholdskostnader.

Mange arbeidstakere har helseforsikring gjennom sin jobb som dekker behandling hos psykolog. Forhør deg med arbeidsgiveren din om dette er noe som kan være aktuelt for deg. Flere forsikringsselskap dekker inntil ca. 10 timer med psykologbehandling. Gjensidige, Storebrand, Tryg, If, Sparebanken 1, Vertikal tilbyr en slik forsikring.

Det finnes gode grunner for å gå til en privatpraktiserende psykolog framfor å benytte seg av et offentlig behandlingstilbud:

  1. Du slipper å måtte få deg en henvisning fra fastlegen eller andre. Kun psykologen får vite om hva du ønsker å få hjelp med og ingenting journalføres andre steder enn i psykologens eget journalsystem. Jeg benytter meg ikke en gang av en sekretær.
  2. Som hovedregel får du time mye fortere. Hos meg får du time samme uke.
  3. Det er garantert at du får snakke med en psykolog. I det offentlige er det en stor sjanse for at du får tildelt en terapeut med en annen faglig bakgrunn (bl.a. fysioterapeuter)
  4. Du kan få så mange timer som du ønsker. I det offentlige er det stort press på behandlere for å avslutte terapiforløp innen kortest mulig tid.
  5. Private psykologer kan henvise til det offentlige. Jeg kan gjøre en innledende utredning for å kunne viderehenvise deg til rett sted etterpå. Dette øker sjansene for at du ikke blir sendt fram og tilbake mellom forskjellige behandlingssteder.