Tjenester og priser

Konsultasjon à 45 minutter – 1290 kr
Første samtale dreier seg om hva du ønsker å få hjelp med. Videre kommer jeg til å stille en del spørsmål om bakgrunnen din. Dette er nødvendig for at du får mest mulig ut av samtalene. Små detaljer kan ha store konsekvenser for valg av behandlingsmetode i enkelte tilfeller. Etterpå kan jeg fortelle deg om hvordan vi kan angripe problemstillingen. Hvis du kan tenke deg å jobbe sammen med meg utfra forslagene jeg kommer med, lager vi en plan for videre samtaler. Påfølgende samtaler begynner med at du presenterer et tema som du ønsker at vi ser på sammen. Resten av samtalen jobber vi konkret rundt dette temaet. Muligens avtaler vi aktiviteter du kan utføre mellom timene slik at du får mest mulig utbytte av samtalene. Hvis du ønsker utredning av psykisk helsetilstand, bruker jeg bl.a. strukturerte kartleggingsverktøy som intervjuer, selvrapporteringsskjemaer og tester.

Utarbeidelse av dokumenter à påbegynte 15 minutter – 330 kr
Jeg lager bl.a. rapporter, henvisninger og epikriser. Du kan også be meg om å skrive ut journalen din. Dette er et kostnadsfritt alternativ. Fordelen med spesifikke dokumenter er at disse er tilpasset formålet. Det fremkommer ikke opplysninger som eventuelt er unødvendige.

Konsultasjoner betales fortløpende etter endt samtale. Jeg tar imot kort og kan utstede faktura (ved faktura tilkommer et fakturagebyr på 70 kr). Jeg har ikke refusjonsavtale med det offentlige.

Det finnes flere muligheter for hvordan du kan benytte deg av tjenestene jeg tilbyr:

  • Personlig fremmøte på kontoret mitt ved Lysaker Torg 5, 1366 Lysaker
  • Videochat

Avbestillingsfrist er senest 24 timer før det avtalte tidspunktet. Ved senere avbestilling uansett grunn må jeg dessverre fakturere deg for den bestilte tjenesten i sin helhet. Dette fordi det vanligvis ikke lar seg gjøre å sette opp avtaler med andre interesserte i den ubrukte tiden på kort varsel.

Ta kontakt hvis du er interessert i å inngå bedriftsavtale.